Molletopina presenta al·legacions al carril bici d’av. Rivoli

Les al·legacions presentades es fonamenten en criteris de seguretat i equiparació de la bicicleta al vehicle motoritzat i han comptat amb la supervisió d’experts.

El passat 13 de juny de 2022, l’Ajuntament de Mollet del Vallès va treure a licitació i exposició pública el projecte de construcció d’un carril bici segregat a l’avinguda de Rivoli. Des de Molletopina, tal com ja malauradament havíem previst, el projecte deixava molt a desitjar.

La nostra plataforma es va posar en contacte en un primer moment amb persones referents en el camp de la construcció civil en la mobilitat així com tècnics de mobilitat d’altres Ajuntaments per rebre assessorament i valoracions del projecte de l’Ajuntament en tot moment.

Ànalisi del projecte de l’Ajuntament

L’ànalisi conjunta que fem del projecte proposat per l’Ajuntament és força clara: manca de seguretat, qüestions sense resoldre, manca de connectivitat i és poc pràctic. Destaca la mala connexió entre el carril vorera de la ronda dels Pinetons i el nou carril de Rivoli així com les interseccions sense protecció o refugi pels vianants -és a dir, sense resoldre- amb l’excusa de possibles problemàtiques de gir de camions de gran tonatge.

També destaca un mal ús de les catifes vermelles -així com un mal disseny d’elles- i de senyals de cedir el pas davant de passos de vianants o per als vehicles motoritzats. Fins i tot, s’han creat girs impracticables per a la bicicleta de 90º.

D’altra banda, el carril presentat és exclusivament per anar de punta a punta, fet que li treu tot el sentit de ser en un carrer amb tants equipaments públics. A més, a la rotonda de Can Borrell es presenta un itineri que no és gens pràctic ni àgil i dissuadeix totalment el seu compliment.

Finalment, destacar que el carril és a criteri de Molletopina massa estret i, a més, presenta un traçat sinuós en ziga-zaga que li resta tot l’atractiu i ens genera molts dubtes sobre aquesta solució ja que crea punts amb molt poca separació de la calçada.

Valoració de Molletopina del projecte de l’Ajuntament

Molletopina creu que el projecte té greus mancançes pel que fa al sentit global de la solució adoptada i la sensació que s’ha aprofitat un projecte de mobilitat per fer un de jardineria ja que el projecte presenta més èmfasi en la vegetació i l’arbrat que es vol co·locar a les medianes.

Contrapoposta de Molletopina

En base a tot aquests criteris exposats, Molletopina ha elaborat una contraproposta. Els trets més característics són una secció constant sense ziga-zaga que permet l’augment de l’amplada dels carrils d’1,2 metres per sentit fins als 1,45 metres tot reduint les franges de vegetació de manera que la franja sud (Plana Lledó) es manté més ampla per poder plantar abres i que la seva ombra es projecti al carril bici.

Hem resolt les cruïlles de manera que ara s’hi pot accedir al carril bici des d’elles o sortir-ne i girar. Pel que fa a la plaça de Can Borrell proposem que ambdós sentits vagin per la zona sud eliminants tota la gimcana per la banda del Parc de Can Borrell i possibilitant el gir cap a av. Caldes de Montbui així com segregació mitjançant pilones i no separadors de cautxú.

Esperem que l’Ajuntament valori positivament tots aquests canvis amb fonament tècnic i l’única voluntad de crear un espai atractiu i segur fàcilment ciclable per qualsevol persona que pugui ajudar a encetar un canvi d’hàbits de mobilitat interns a la ciutat i reduir la quota d’ús de vehicles motoritzats a la nostra ciutat que té una mida idònia per a la bicicleta.

A continuació, poden consultar i descarregar tant el document resum d’al·legacions sobre plànol del projecte original de l’Ajuntament com la proposta que Molletopina ha fet arribar al regidor de mobilitat i a l’alcaldessa de Mollet del Vallès mitjançant instància.

#MObilitat


Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *