La processionària del pi: un perill a Mollet del Vallès

Nius de la processionària del pi

Aquest hivern, la processionària del pi ha fet acte de presència abans del que és habitual. Les temperatures inusualment altes han accelerat el cicle d’aquest insecte, que suposa un perill important per a la salut pública i el benestar animal.

A Mollet del Vallès, s’han detectat diversos punts amb presència de processionària, alguns dels quals no han estat informats per l’Ajuntament. Això genera una gran preocupació entre la ciutadania, que no disposa de la informació necessària per prendre mesures preventives.

Els pèls urticants de la processionària poden causar irritacions a la pell, ulls i gola, tant en persones com en animals. En casos més greus, poden provocar reaccions al·lèrgiques severes, problemes respiratoris i fins i tot l’afectació del cor.

És per això que exigim a l’Ajuntament de Mollet, i en concret a les regidores de Benestar Animal i de Salut Pública, que actuïn amb urgència davant d’aquesta problemàtica. Demanem:

  • Informació precisa i transparent: S’han de comunicar a la ciutadania els punts exactes on s’ha detectat la processionària, així com les mesures de prevenció que cal prendre.
  • Tractament dels nius: Cal actuar amb rapidesa per eliminar els nius de processionària i evitar la seva expansió.
  • Campanyes de sensibilització: La població ha de ser conscient dels perills d’aquest insecte i saber com actuar en cas de contacte.

No podem permetre que la inactivitat de l’Ajuntament posi en risc la salut de la ciutadania i dels seus animals de companyia. Agraïm que es tingui en compte el suggeriment i la petició dels veïns i veïnes de Mollet, i que s’actuï amb la diligència que el cas requereix.

A més de les mesures exigides a l’Ajuntament, la ciutadania també pot prendre algunes precaucions per evitar el contacte amb la processionària:

  • Evitar zones amb pins: Si és possible, cal evitar zones on hi hagi pins, especialment durant els mesos de febrer a abril, que és quan la processionària és més activa.
  • Portar protecció: Si cal anar a zones amb pins, cal portar roba de màniga llarga, pantalons llargs i protecció per als ulls i la boca.
  • Vigilar els animals de companyia: No deixar que els gossos o gats s’apropin a les erugues o els seus nius.
  • Avisar en cas de trobar nius: Si es troben nius de processionària, cal avisar l’Ajuntament o a un servei de control de plagues.

👉 Només amb la col·laboració de tots podrem fer front a aquesta plaga i protegir la salut de la nostra ciutat.

Núria Flores (Responsable de cura animal a Molletopina)

#AnimalMO