Qui som a VallesOpina?

Aquesta Plataforma Social neix el Novembre de 2023 amb l’objectiu de fer del Vallès un lloc millor per viure, com es diu “Com el Vallès, no hi ha res”.

Som un grup organitzat de veïnes i veïns de les dues comarques; Vallès Oriental i Vallès Occidental, que pensa activament i permanentment en la millora.

Aquesta Plataforma neix d’una predecessora com és “MolletOpina” creada l’any 2011 i que fins a l’actualitat manté i continua fent impuls en diversos aspectes de proposta com d’urbanisme, mobilitat, cultura, civisme, benestar animal i altres temes relacionats amb el canvi i la millora

Naixem amb aquesta aposta de voluntat i amb unes bones arrels enfocada a donar una visió cap a les dues comarques, amb una mirada comarcal realista fent una radiografia sense deixar mai de veure la mirada municipalista, la que passa a dins de cada poble, ciutat, barri o carrer. La que en definitiva ens afecta als veïns i veïnes dels nostres municipis.

Ricardo Ambrona González
Ingeniero electrónico
Cerdanyola del Vallès
Pau Jose María Martínez
Estudiant de Imatge i So
Les Franqueses del Vallès
Víctor Molina Reverte Estudiant d’Enginyeria civil. Mollet del Vallès

Núria Flores González Llicenciada en Química
Mollet del Vallès
David Sánchez Cobo
Tècnic Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Informàtiques Mollet del Vallès