Les propostes de Molletopina per al Pla de Mobilitat Urbana (PMU)

Fem una serie de propostes que s’emmarquen tant en la mobilitat a peu, com en transport públic, com en bicicleta i l’accessibilitat.

Molletopina ha realitzat una sèrie de propostes per al nou Pla de Mobilitat Urbana a través del portal de participació ciutadana de l’Ajuntament,

A continuació, exposem les propostes i les il·lustrem amb imatges i vídeos en alguns casos per poder transmetre millor la petició

1. Prioritat semafòrica per autobusos

Aquesta és una mesura que ja hem demanat en diverses ocasions i des de fa temps i que considerem clau per millorar els serveis d’autobús.

Implementar prioritat semafòrica pels autobusos de la ciutat (urbà i interurbans) és una mesura que pot ajudar a millorar la velocitat comercial (temps de viatge), la puntualitat i la fiabilitat dels serveis.

Ara per ara hi ha línies que sovint pateixen retards i circulen lentament i no ofereixen uns temps de viatge atractius per poder guanyar i fidelitzar nous usuaris i usuàries.

Aquest sistema podria ajudar molt a millorar i recuperar-se de la pandèmia al bus urbà.

2. Revisió xarxa i horaris del bus urbà

La línia actual va sorgir el 2003 arran de l’obligatorietat que tenen els municipis de més de 50.000 habitants de disposar de servei de transport de viatgers urbà. Tot i això, no creiem que la situació actual, gairebé 20 anys després, sigui encertada ja que no s’ha implementat el sentit contrari o noves rutes i la línia s’ha fet més lenta, a més de no estar operativa tots els dies de l’any.

Actualment, la nostra ciutat només compta amb una línia d’autobús urbà circular en un sol sentit.

Aquest PMU podria estudiar la possibilitat d’incorporar una línia en sentit contrari, així com d’altres noves línies que cobreixin la zona més central del nucli urbà al barri de Col·legis Nous (Gaietà Vínzia, Sant Llorenç, Feliu Tura, av. Jaume I).

Caldria, sobretot, tenir en compte que l’autobús hauria de ser més ràpid que caminar, fet que ara no passa si es realitza un desplaçament de punta a punta de la ciutat a la L1 actual (Can Borrell – Est. de França o Can Pantiquet – Est. del Nord).

Pel que fa als horaris, s’hauria de garantir que es tractés d’horaris cadenciats per poder afavorir la intermodalitat i l’ús del propi servei així com revisar les hores d’inici i finalització del serrvei en tots els períodes i estudiar la recuperació del servei els diumenges i festius.

3. Creació eix cívic F. Layret – Palau-Solità i P. – Fèlix Ferran – Marià Fortuny

Aquests carrers presenten actualment un estat un tant deixat i poc accessible. La proposta que realitzem busca revitalitzar el corredor i que sigui un eix principal.

Els carrers de Francesc Layret, Palau-Solità i Plegamans, Fèlix Ferran i Marià Fortuny constitueixen un eix que va des de l’espai rural de Gallecs fins a la rotonda de Badalona, tot passant pels barris de Can Borrell, Santa Rosa, Col·legis Nous i Estació del Nord fins el Calderí i estació de França.

Aquest eix d’uns 1.5 km però, ara té voreres estretes no accessibles i en mal estat (excepte F. Layret) i els cotxes sovint sobrepassen el límit de velocitat.

En definitiva, és un eix ideal per travessar la ciutat en cotxe o aparcar-hi però, a peu i en bicicleta/VMP no és gens atractiu i, és impracticable per a persones amb mobilitat reduïda.

Proposem que aquest eix es transformi en un eix cívic (lligant barris i Gallecs) de plataforma única (excepte F. Layret) amb voreres més amples, elements reductors de velocitat, substitució i reubicació de l’arbrat i s’estudiï la possibilitat d’encabir un carril bici en sentit contrari a la circulació actual i bidirecional a F. Layret.

4. Recuperació carril bici Enric Morera i ampliació de voreres als xamfrans

El carril bici que tenia el carrer d’Enric Morera no era gaire atractiu i finalment, l’Ajuntament el va eliminar enlloc d’haver-lo arranjat. El carrer és perillós, els cotxes corren molt, no hi ha visibilitat als pasos de vianants i els xamfrans del costat Parets tenen voreres molt estretes que no són accessibles.

El carrer d’Enric Morera, al barri de Can Pantiquet, fa d’unió des de Riera Seca fins a Plana Lledó tot creuant amb les avingudes Jaume I i Antoni Gaudí.

Fins fa uns anys, hi havia un carril bici parcialment segregat i sobre vorera que es va eliminar aprofitant un repintat del carrer.

Aquest carrer és prou ample per poder gaudir d’un carril bici segregat en calzada a banda i banda del carrer, per a cada sentit.

A més, les voreres dels xamfrans del costat Parets són molt estretes i gairebé no s’hi pot passar a peu o amb cadira de rodes o un cotxet de nadó.

Proposem que es recuperi el carril bici i s’estengui al llarg de tot el carrer i s’ampliïn les voreres dels xamfrans per guanyar accesibilitat i comoditat.

5. Reordenació i reparació calçada del carrer Joan Maragall

En aquest carrer es repeteix la mateixa situació dia sí i dia també: quan dos vehicles de dimensions una mica grans es troben de cara cal frenar i reduir la marxa per no topar. Agefim el vídeo d’un dels casos més habituals: el bus urbà.

El carrer de Joan Maragall, entre av. Rafael casanova i Diputació acull dues voreres, dues línies d’aparcament i un carril de circulació per a cada sentit en poc més de 12 metres d’amplada.

El resultat de tot plegat són voreres estretes, carrils de circulació molt estrets on el bus urbà té moltes dificultats per passar i un asfalt en mal estat aixecat per les arrels dels arbres.

Proposem que s’estudïi una reordenació de l’espai per tal de poder millorar l’accessibilitat i resoldre els problemes de circulació del bus urbà ja que sovint els cotxes han de fer marxa enrere per tal que pugui passar.

6. Creació de parades dobles d’autobús

Si ja comentàvem en punts anteriors que l’autobús urbà ha esdevingut més lent amb el pas dels anys, un dels motius és que ara per ara, perd temps fent cua darrera d’altres autobusos per accedir a les parades. Una situació poc agradable que resta atractiu al servei i sobretot, puntualitat. En el vídeo, es pot observar això que expliquem.

Algunes de les parades d’autobús del municipi tenen un gran volum d’expedicions o són el punt d’origen/final d’algunes línies i és habitual que coincideixin dos autobusos(i fins i tot més) alhora.

És el cas de les parades de Pl. Can Borrell, Hospital – Ronda Pinetons i Av. Burgos – Parc Can Mulà.

Proposem que, amb una senzilla senyalització, aquestes parades puguin esdevenir parades dobles de manera que dos autobusos puguin fer parada simultàniament i que no hagin d’esperar a que surti el primer com passa ara i així poder millorar la velocitat comercial i la puntualitat i la competivitat de les línies.

7. Estudi d’implantació de TAD al barri de Lourdes

Aquesta és una reivindació històrica de Molletopina. Si la societat ha d’avançar cap a una mobilitat més sostenible, s’ha de buscar millorar tots els serveis al màxim possible.

Actualment, el barri de Lourdes té una freqüència de pas del bus urbà d’un o dos autobusos cada hora entre setmana, un cada hora a l’agost i un cada 90 minuts els dissabtes.

Aquestes dades són poc atractives i sovint, la gent que necessita fer servir la línia per anar a l’hospital troba mala combinació.

Proposem que s’estudiï la possibilitat d’implantar algun sistema de TAD al barri ja sigui mitjançant la línia d’autobús urbà actual o un altre dels sistemes que habitualment es fan servir a l’àmbit de l’AMTU com el taxi.

Tot plegat amb l’objectiu de poder oferir un servei més personalitzat i ajustat a les hores que necessita la gent i no haver de dependre d’unes poques hores de pas o haver de patir esperes d’una hora o més.

#MObilitat


Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *