Reunió amb representants de l’hospital de Mollet per la implantació de la Llengua de Signes

Assistents a la reunió.

El dimecres 7 d’abril de 2021 vam tenir l’ocasió d’exposar les nostres propostes per a la implantació de la Llengua de Signes a l’Hospital de Mollet.


Assistents a la reunió:

 • Director d’atenció a l’usuari i admissions de l’Hospital de Mollet.
 • Directora de comunicació de l’Hospital de Mollet.
 • María Contreras, persona sorda.
 • Eiden Sánchez, CODA (child of deaf adults)
 • Víctor Molina i David Sánchez en representació de Molletopina.
Presentació de la Plataforma Molletopina

A la primera part de la reunió i a l’ésser la primera que tenim amb l’Hospital de Mollet, vam fer una petita presentació de la nostra plataforma:

 • Integrants actuals de l’equip.
 • Quants anys fa que es va fundar.
 • Les àrees que solem tocar (mobilitat, urbanisme, civisme, cultura, cura animal, entre altres àrees més genèriques)
  Esperit constructiu (propostes de l’equip, suport a col·lectius i persones individuals.
Exposició de les casuístiques i / o problemes amb què es troba el col·lectiu de persones sordes quan accedeix a l’Hospital de Mollet.

Exposem les tres casuístiques que detallem:

Assistència a Urgències. Exposem el problema amb què es troben les persones sordes quan han d’acudir a urgències de ‘Hospital de Mollet. Una visita a urgències no és una cosa programat, amb la qual cosa, considerem que hauria d’existir un protocol perquè les persones sordes puguin comunicar-se amb recepció, triatge i personal mèdic per tal que el pacient sord / a pugui marxar a casa havent entès el diagnòstic sense la necessitat de tenir un familiar al seu costat. En el cas que la visita a urgències derivés en un trasllat a un altre hospital o un ingrés en planta, que la persona sorda no es trobi aïllada sense saber que ha de passar. Sol·licitem entendre la situació de l’pacient sord i treballar l’empatia envers ells i elles.

Visites concertades. En el cas de les visites concertades amb alguna especialitat de l’Hospital el problema es pot controlar amb més temps i previsió, avisant que va assistir una persona sorda es podria activar un protocol perquè hi hagués un servei d’intèrpret de Llengua de signes. (En les dues primeres casuístiques Maria Contreras i Molletopina proposen que aquest servei d’intèrpret de Llengua de Signes podria realitzar-se mitjançant videotrucada a FESOCA o App “061 Salut Respon”)

Diagnòstics greus. En aquest cas sol·licitem, en la mesura del possible, que Direcció de l’Hospital de Mollet estudiés la manera que l’intèrpret de Llengua de Signes estigués presencialment. Coincidim amb el director d’Atenció a l’usuari i admissions en què s’ha d’estudiar la manera de complir amb la Llei de protecció de dades de l’pacient, però, pensem que aquest tràmit no ha de ser un obstacle per aconseguir l’objectiu, la comunicació entre personal metge i persona sorda.

Suggeriments per a la implantació de l’intèrpret de Llengua de Signes.

Aquesta reunió ve precedida d’una anterior reunió amb Ana Díaz, regidora coordinadora de l’àmbit de Drets Socials i altres regidors i tècnics de l’Ajuntament de Mollet. Des que vam realitzar la reunió Molletopina està tenint un feedback quinzenalment amb la regidora, la qual ens exposa els avenços que s’estan fent per implantar un intèrpret de Llengua de Signes en organismes municipals. Som conscients que, des de la regidoria i el seu equip de treball, s’han posat en contacte amb l’Hospital per comentar la problemàtica, per aquest motiu vam suggerir a la Directora de comunicació i a el director d’atenció a l’usuari i admissions que parlin amb ella, ja que tenim constància que molts d’aquests serveis d’intèrpret de Llengua de Signes dels presta FESOCA. És important sumar esforços entre totes perquè les persones sordes puguin comunicar-se sense problemes.

Resposta dels representants de l’Hospital de Mollet.

Tant els representants de l’Hospital com Maria, Eiden i Molletopina, vam celebrar la posada en marxa de l’App 061 Salut Respon.
Des d’aquest mes de març, l’aplicació ofereix un servei de consultoria sanitària a través de vídeo anomenada atès per un intèrpret en llengua de signes en català i castellà. La nova versió de la APP també incorpora un Xat bot que dóna resposta automàtica a consultes habituals i, en cas necessari, posar en contacte el ciutadà amb un consultor en línia en temps real. Una altra novetat és la inclusió d’un apartat de Preguntes Freqüents (FAQ) sobre la Covid-19 i altres qüestions sanitàries.

 • Tots els assistents vam considerar que aquesta App pot ser un gran avanç en la comunicació entre professionals de la Sanitat i pacients.
 • Des de l’Hospital insten a Maria a provar i donar el feedback el funcionament de l’App. Indiquem, però, que paral·lel a aquesta aplicació s’estudiï altres protocols en cas que la persona no porti mòbil. Pot ingressar a urgències per un accident, ser una persona gran que no s’aclareixi amb les tecnologies i altres casuístiques en les quals no es pugui utilitzar l’App.
 • El director d’atenció a l’usuari i admissions proposa incorporar una fitxa o documents gràfics de paraules de LS amb els seus pictogrames per poder realitzar un millor servei de comunicació envers les persones sordes.
 • Els dos representants de l’Hospital es comprometen a realitzar una reunió i estudi intern per poder incorporar el/ la intèrpret de Llengua de Signes.
Conclusions de Maria, Eiden i Molletopina.

Valorem positivament la primera trobada amb l’Hospital de Mollet, la directora de comunicació promet donar-nos feedback un cop realitzada la reunió interna i havent valorat les propostes.


Des Molletopina sempre hem respectat els temps, sabem que no és tasca fàcil posar en pràctica les propostes, però estem convençuts que es podran aconseguir.


Agraïm enormement la rebuda que hem tingut, tant a Maria i Eiden com a la nostra Plataforma.

Grup d’interès Molletopina

(Mònica,Asier, Víctor, Núria i David)

#Continuem

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *