Molletopina presenta al·legacions al Pla Director de la Bicicleta

Les al·legacions se centren en la millora dels carrils bici previstos així com la creació de nous i d’una xarxa d’aparcaments segurs a tota la ciutat

L’Ajuntament de Mollet del Vallès va realitzar l’aprovació inicial del Pla Director de la Bicicleta de la ciutat.

Aquesta aprovació va comportar l’obertura d’un període presentació d’al·legacions fins al 3 d’octubre en el qual, Molletopina, hem presentat un seguit de mesures que creiem que poden ajudar a millorar la situació de la bicicleta.

D’entrada, el pla posa de relleu la situació favorable de la ciutat per poder desplaçar-se en bicicleta (distàncies assequibles, pocs pendents, etc.) però, alhora, fixa condicions com la no eliminació d’aparcament i no es determina cap tipus de termini o línia del temps d’execució de les mesures.

En aquest sentit, Molletopina apostem per la distribució en el temps de les actuacions segons el seu impacte en altres modes i demanem tenir en compte futurs escenaris com les noves concessions d’autobús interurbà de la Generalitat l’any 2028, que molt probablement faran canviar la forma en què es desplaça la població.

Pel que fa al disseny de les vies ciclistes de la ciutat, el pla proposa seguir el Manual de carrils bici de l’Ajuntament de Barcelona i estableix una sèrie de criteris base. Tot i que considerem que és un bon punt de partida, creiem que que no pot aplicar-se a un gran nombre de casos a Mollet degut a la diferència de les mides dels carrers. Per tant suggerim que els criteris establerts siguin més flexibles.

Quant a la definició dels tipus de carrils i la jerarquia dels carrers, proposem la seva revisió ja que s’han proposat carrers de convivència amb pendents molt pronunciats com Onze de Setembre, que el propi Pla de Mobilitat 2015 rebutjava per aquest motiu.

En aquest apartat proposem la creació de carrils bici unidireccionals en sentit contrari en aquells carrers que compten amb calçades de gran amplada i d’un únic sentit, de manera que la bicicleta guanya itineraris i és més atractiva. A més, millora alguns dels itineraris que inicialment preveu el pla.

Carril bici lateral unidireccional amb mínima intervenció.

És el cas de carrers com Fèlix Ferran, Palaudàries, Sabadell o Santa Perpètua, entre d’altres. La idea principal és afavorir l’agilitat dels trajectes en bicicleta i que siguin més assequibles. Aquest és un model de carril que hem observat a molts indrets com Barcelona, Vitoria-Gasteiz o Sant Just Desvern, a tall d’exemple.

Destaca, en aquesta proposta, el carril d’av. rafael Casanova i Berenguer III que proposem a llarg termini com a eix vertebrador de les estacions de Rodalies i els autobusos interurbans així com a accés al centre de la ciutat.

Un altre aspecte molt important és l’aparcament. El pla preveu la creació de més punts d’aparcaments per a bicicletes de tipus “U” invertida. Des de Molletopina creiem que, a banda d’aquesta actuació, caldria crear una xarxa d’aparcaments segurs a tota la ciutat, com per exemple, la que hi ha a Granollers. Proposem un seguit d’ubicacions orientatives.

Aparcament segur per a bicicletes a Granollers.

Finalment, valorem positivament la creació del pla però hem de ser cautelars. És una eina útil però cal que es defineixi quin serà el mecanisme d’execució (supeditació PMU, etc.).

Xarxa d’aparcaments segurs orientativa proposada per Molletopina.

Tot i això, l’elaboració no ha comptat amb una part participativa de la ciutadania i creiem que les actuacions que es portin a terme haurien de poder consensuar-se amb la ciutadania.


✅ Pots descarregar-te el PDF amb les al·legacions de Molletopina. 👇

#MObilitat


Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *