L’Ajuntament de Mollet tindrà intèrpret de Llengua de Signes

En el dia d’avui, 16 de Juny de 2021, ens hem reunit amb representants de l’equip de govern de l’Ajuntament de Mollet, per a realitzar un seguiment de les propostes per a incorporar la Llengua de Signes en els organismes municipals i fer més inclusiu Mollet del Vallès.
Assistents a la reunió:

 • Ana Díaz, Regidora Coordinadora de l’àmbit de Drets Socials.
 • Director de l’Àrea de Drets Socials
 • Maria Contreras, persona sorda.
 • Eiden Sánchez, CODA e intèrpret de Llengua de Signes.
 • Víctor Molina, Nuria Flores i David Sánchez en representació de Molletopina.

La valoració de la reunió ha estat molt positiva, podem afirmar que l’Ajuntament de Mollet tindrà servei d’intèrpret de Llengua de Signes als seus organismes municipals.


Intèrpret de Llengua de Signes als plens municipals
Ens informen que des de l’Ajuntament s’està treballant amb FESOCA per a poder implementar, en una primera instància, subtitular els plens que es retransmetin en streaming, i paral·lelament es negociarà poder contractar un intèrpret de Llengua de Signes una vegada al mes per a poder transmetre simultàniament la imatge del ple alhora que la de l’intèrpret.

Intèrpret de Llengua de Signes en actes institucionals, cultura i oci.
Ens indiquen que ja s’estan fent en actes multitudinaris com el pregó de Festa Major, 11 de Setembre, Cavalcada de Reis Mags entre altres. Ens indiquen que la intenció de l’Ajuntament és que es vagi incrementant en més esdeveniments, tenint en compte que molts artistes ja comencen a incorporar la Llengua de Signes en els seus espectacles.
Molletopina ha posat l’exemple de les xerrades del Síndic Personer. Què hauria de fer una persona sorda si vol assistir a aquest acte?
En aquest cas haurien d’avisar a l’Ajuntament per diferents formes (instància, escriu a l’alcalde en la pàgina web, a través de l’associació de sords i fins i tot a través de la OAC)

Intèrpret de Llengua de Signes a l’OAC i organismes municipals.
S’està treballant al costat de FESOCA perquè enviïn un pressupost per a implementar un mecanisme visual amb intèrpret de Llengua de Signes i incorporar-lo a la OAC primerament, i després fer-ho extensiu a Policia Local, EMFO, etc…
Avui dia existeix una aplicació anomenada SVISUAL, gratuïta per al col·lectiu de persones sordes, la idea és implementar aquest programa en els ordinadors dels organismes municipals d’atenció al ciutadà.

Intèrpret de Llengua de Signes a Vallès Visió
Ens informen que fa poc temps es va reunir la 1a Tinenta d’Alcalde, Mireia Dionisio i la Regidora Ana María Díaz amb els responsables de Vallès Visió. En la reunió van parlar de com l’està fent la televisió d’Hospitalet per a implementar la Llengua de Signes.


En aquests moments les persones sordes es poden informar a través de Vallés Visió:

 • Amb el resum informatiu diari matinal de http://www.laxarxa.cat/ que s’emet a les 8h i que inclou Llengua de Signes.
 • Llegint textos breus que acompanyen a peu d’imatge les notícies d’última hora que publiquen a l’encapçalament de la pàgina web.
 • Llegint textos íntegres de totes les notícies que acompanyen a les informacions emeses per TV que pengen individualment en la pàgina web cada dia.
 • Llegint el text amb els titulars de les últimes notícies locals que va ‘circulant’ a peu de pantalla durant tot el dia.
  Ens indiquen que en un futur es podria incrementar el servei però que s’ha de mirar el cost i que depèn de més Ajuntaments.
  En aquest punt, pensem que es deuria donar més servei a les persones sordes perquè puguin escoltar les notícies en directe acompanyades d’un intèrpret de Llengua de Signes.
  El col·lectiu de persones sordes tenen el mateix dret que qualsevol persona oïdora a estar informat en temps real.
  S’ha de normalitzar la Llengua de Signes, també a Vallés Visió.

Intèrpret de Llengua de Signes a la Web Municipal
Ens indiquen que s’està treballant a la web per a incorporar la proposta que va fer Molletopina d’incorporar un “check” quan una persona sorda tingui visita en la OAC.
Tenen intenció d’incorporar intèrpret de Llengua de Signes també en el portal de transparència.
L’ajuntament i els tècnics són conscients que han d’incorporar, a poc a poc, la Llengua de Signes a la nova web municipal.

Llengua de Signes als col·legis de Mollet
Ens indiquen que al col·legi Sant Vicenç s’estava implantant alguns tallers de Llengua de Signes, volen reprendre’l a través del IME. La intenció és incorporar el programa CREDA i es preguntarà als col·legis si volen incorporar-lo en un futur, si la Covid ho permet, que sembla que sí.

Cursos d’interpretació de Llengua de Signes a la ciutadania de Mollet
Ens informen que ja es feien a través de ADIMO i FESOCA i que volen reprendre-ho en el pròxim curs 2021-2022, ens informen que FESOCA insisteix que aquests cursos es realitzin amb homologació i si pot ser amb associacions de persones sordes.
Molletopina sol·licita que quan es comencin a implantar aquests cursos l’ajuntament el comuniqui a través de tots els mitjans disponibles per tal d’arribar a tots el veïns i veïnes de Mollet.
L’ajuntament, a través d’RR.HH i FESOCA tenen la intenció de donar cursos a treballadors i treballadores després de l’estiu, aquests cursos seran homologats i podran ser inclosos en el currículum com qualsevol idioma més.

Precs i preguntes:
Molletopina sol·licita que quan estiguin implementades qualsevol de les propostes que incloguin la Llengua de Signes, es comuniqui a la ciutadania amb la finalitat que el col·lectiu de persones sordes puguin fer ús d’aquest servei.


Molletopina agraeix l’esforç de la regidora Ana Díaz i del seu equip alhora que els anima a continuar treballant en pro de les persones sordes.


Nota: Ana María Diaz, una vegada passat l’estiu, possiblement, al setembre o l’octubre convocarà una reunió a tres, Ajuntament de Mollet, FESOCA i Molletopina per a dialogar sobre aquests punts tractats i si hi ha algun més que es pugui incorporar.

L’equip de Molletopina:
https://molletopina.cat/qui-som/

#ContinuaMOs

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *