Fem Mollet més inclusiu. Potenciem la Llengua de signes

El dimecres dia 24 de Febrer de 2021 vam tenir una reunió telemàtica amb l’equip de govern de Mollet per a fer arribar la proposta del grup d’interès Molletopina referent a potenciar encara més la ‘Llengua de Signes’ al nostre municipi.

Assistents a la reunió:

– Director de l’Àrea de Drets socials.
– Ana Díaz, regidora coordinadora de l’àmbit de Drets socials.
– Raúl Broto, en qualitat de regidor d’educació.
– Núria Muñoz, en qualitat de regidora de solidaritat.
– Mireia Dionisio, 1a Tinenta d’alcalde, en qualitat de regidora coordinadora de serveis generals.
– Maria Contreras, persona sorda.
– Eiden Sánchez, CODA (child of deaf adults)
– Víctor Molina i David Sánchez membres de l’equip de Molletopina.

La primera part de la reunió Molletopina va exposar la problemàtica a la qual s’exposen les persones sordes quan necessiten realitzar coses quotidianes del dia a dia, més endavant María exposarà tres exemples, que per a la majoria de nosaltres i nosaltres és un mer tràmit, però per a les persones sordes suposa un veritable problema que s’ha de posar solució.

Intèrpret de Llengua de Signes als plens municipals.

Transmetem el missatge que ens va donar María respecte a la inclusió d’un intèrpret de Llengua de Signes als plens municipals. Les persones sordes tenen el dret a saber el que es parla i decideixen els nostres polítics en sessió plenària. Plantegem que ara mateix i a causa de la Covid, a l’ésser els plens telemàtics és relativament senzill, ja que, simplement s’ha de passar l’enllaç a l’interpret de Llengua de Signes i transmetre’l simultàniament. Quan es realitzin els plens presencials, simplement s’ha d’implementar una càmera més enfocant a l’intèrpret i transmetre’l en streaming per YouTube via OBS (https://obsproject.com/es) com s’està realitzant ara.

Intèrpret de Llengua de Signes en actes institucionals, cultura i oci.

En aquest punt el Director de l’Àrea de Drets socials ens va fer una explicació àmplia i exhaustiva de la presència d’intèrpret de Llengua de Signes en el pregó de Reis Mags, Carnestoltes, en la Diada de l’11 de Setembre, en el pregó de la Festa Major, entre altres.

La nostra proposta en aquest àmbit va ser la d’incrementar i normalitzar, més si cap, la presència de l’intèrpret de Llengua de Signes per a ser més inclusius en el futur.

Intèrpret de Llengua de Signes a l’Hospital i CAP’s de Mollet.

Us ensenyem uns vídeos on María explica els problemes que es troba quan acudeix a una visita amb la seva Doctora en el CAP, un tràmit a l’Hospital o una visita a urgències.

Visita al metge CAP:

Tràmit o visita a l’Hospital de Mollet:

Sol·licitem a l’Ajuntament de Mollet que exerceixi d’intermediari amb la Fundació Sanitària de Mollet i amb el Cat Salut de la Generalitat per a facilitar un intèrpret de Llengua de Signes quan hi hagi una visita programada i algun tipus de formació a professionals del sector per a poder atendre persones sordes.

La petició va ser acceptada i ens van donar la paraula que es posarien en contacte amb la Fundació Sanitària de Mollet i que intentarien, en la mesura que sigui possible, comunicar-ho a Generalitat, titular dels Centres d’Atenció Primària.

Intèrpret de Llengua de Signes a l’OAC i organismes municipals.

Al següent vídeo María explica els problemes que té, per exemple, quan va a la comissaria de policia a realitzar alguna denúncia:

En aquest aspecte Molletopina suggereix que en els formularis de la pàgina web de l’ajuntament s’incorpori un “check” per a sol·licitar un intèrpret de llengua de signes en una visita concertada a la OAC o organismes municipals.

En aquest aspecte la regidora Nuria Muñoz ens va donar la raó i coincidia a posar aquest tipus de validació per a sol·licitar l’interpreti de llengua de signes per a visites concertades.

Ana Díaz, coordinadora de l’àmbit de Drets socials i el Director de l’Àrea de Drets socials coincideixen que la OAC funcionava amb un sistema d’interpretació en línia però que està obsolet.


La 1a Tinenta d’alcalde, Mireia Dionisio, recull la nostra proposta i planteja incloure la presència de l’intèrpret de Llengua de Signes als organismes d’àmbit municipal (Policia, ‘Oficina Local d’habitage’, OAC, entre altres)

Intèrpret de Llengua de Signes a Vallès Visió
Llengua de Signes a Vallès Visió

Hem de reconèixer que aquest era un dels nostres punts forts i on volíem posar més l’accent, María i les persones sordes, no poden sofrir la discriminació de no poder estar al corrent de les notícies que succeeixen a Mollet i el seu entorn més pròxim.
Hem de dir que no vam haver ni d’exposar-ho, la 1a Tinenta d’alcalde, Mireia Dionisio ens va dir que es posarien en contacte amb el ‘Consorci Tele digital Mollet’ on pertany Vallès Visió, format per diversos ajuntaments per a exposar la problemàtica i poder, en un futur pròxim, donar el servei d’intèrpret de Llengua de Signes, almenys al principi en les notícies i si és possible més endavant en altres programes.

Intèrpret de Llengua de Signes a la web de l’Ajuntament de Mollet

En aquest punt Molletopina va posar l’exemple de la web de l’ajuntament d’Elda, on clarament s’aposta per la inclusivitat de la Llengua de Signes.

Web de l’Ajuntament d’Elda.

El Director de l’Àrea de Drets Socials ens va dir que recollia la nostra proposta i que ens informava que s’estava realitzant actualment la migració de la web i que seria el moment idoni per a incloure edició d’intèrpret de Llengua de Signes.

Llengua de Signes als col·legis de Mollet

Raúl Broto, regidor d’educació, ens va comentar que María abans feia un taller de Llengua de Signes una vegada a la setmana a l’hora del menjador, en l’Escola Sant Vicenç, però a causa de la pandèmia i haver de realitzar els grups bombolla s’ha deixat de fer.
L’ajuntament va estar mirant d’impulsar aquests cursos amb el ‘Departament d’educació’ però els van contestar que ja tenen el CREDA (servei de suport per als nens sords).
Raúl Broto té la intenció de reprendre temes de Llengua de Signes quan tornem a la normalitat després de la pandèmia.

Cursos d’interpretació de Llengua de Signes per a la ciutadania.

Molletopina va proposar posar a la disposició de les ciutadanes i ciutadans de Mollet la possibilitat de realitzar cursos per a poder entendre i parlar la Llengua de Signes.
Tant la regidora Ana Díaz i com el Director de l’Àrea de Drets socials ens informen que fins abans de la pandèmia s’estaven fent cursos validats i homologats al Centre cívic de Can Pantiquet a través de Adimo i FESOCA.


Des d’aquest comunicat emplacem a la regidora de comunicació, Mireia Dionisio, a comunicar tant en xarxes socials com mitjans escrits la represa d’aquests cursos que poden ser del grat de molts ciutadans/as.

Precs i preguntes:

María va preguntar si era possible contractar d’una manera fixa a un o diversos intèrprets de Llengua de Signes per a donar solució als problemes que es troba diàriament.


El Director de l’Àrea de Drets socials va contestar que no era viable ja que el servei de l’ajuntament i organismes municipals ocupaven les 24 hores del dia i en diferents llocs, però que es comprometia a parlar amb FESOCA per a agilitar la presència d’intèrprets de llengua de signes de manera presencial o telemàtica per a resoldre aquests problemes quotidians i necessaris.


Des de Molletopina recalquem la necessitat de formar en coneixements bàsics en Llengua de Signes a professionals i ciutadans per als serveis urgents i quotidians que puguin sorgir mentre es localitza als intèrprets de Llengua de Signes.


La reunió va tenir una durada aproximada d’una hora i deu minuts, tant Maria, Eiden i Molletopina vam tenir la sensació que l’ajuntament es posarà a la feina per a solucionar els problemes de les persones sordes.

Grup d’interès Molletopina
(Mónica, Asier, Víctor, Nuria i David)

#Continuem

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *