Acceptació parcial de les al·legacions del carril bici de Rívoli

L’Ajuntament ha acceptat parcialment les al·legacions presentades per Molletopina al projecte del carril bici de l’avinguda Rivoli, principalment en matèries de funcionalitat i seguretat.

El passat mes de juny, Molletopina va presentar tot un seguit d’al·legacions al projecte del carril bici de l’avinguda de Rívoli.

Aquestes al·legacions afectaven la globalitat del projecte i suggerien millores en el traçat, als passos de vianants i, sobretot, a la connectivitat del carril amb altres carrers així com al seu inici i final.

Finalment, l’Ajuntament ha fet una acceptació parcial d’aquestes al·legacions, aquelles que eren més orientades a la connectivitat i la seguretat així com la prioritat de la bicicleta.

En primer lloc, s’han creat refugis als passos de vianants per tal que les persones que creuen a peu puguin disposar d’un espai segur i amb màxima prioritat on esperar en cas que els semàfors es posin vermells.

Refugis als passos de vianants.

D’altra banda, s’ha modificat la prioritat de la bicicleta en diversos espais així com a la rotonda de Can Borrell ja que el projece inicial preveia que la bicicleta era el mode de transport amb menor visibilitat i prioritat alhora, fet que era perillós i poc atractiu dissuadia l’ús d’aquest carril.

Canvis en la prioritat de la rotonda de Can Borrell.

Finalment, volem destacar la senyalització d’itineraris de sortida del carril bici central cap als carrers que creuen amb avinguda Rívoli. El projecte preveia que, un cop s’entrava al carril des dels extrems, no se’n podia sortir fins arribar a l’altre extrem.

Itineraris per poder sortir del carril bici a les cruïlles.

Millores necessàries però no suficients

En general, des de Molletopina considerem que aquestes mesures eren imprescindibles per garantir els mínims de qualitat de la via ciclista.

Tot i així, queden pendents aspectes que, probablement s’hauran de resoldre a posteriori com son alguns girs o, fins i tot, l’itinerari de la rotonda de Can Borrell, on l’Ajuntament considera que la circulació de bicicletes en sentit contrari a la rotonda és “perillosa” però, tot consultant amb experts, ens han explicat que una bicicleta en sentit contrari és totalment visible pels cotxes i, per tant, no és perillós.

A l’espera de la resposta ciutadana

El projecte final però, creiem que no serà prou atractiu per a incrementar l’ús de la bicicleta a la ciutat.

Molletopina va proposar un model carril bici lateral el 2020 basat en el carrer de Girona de Granollers, que garantia màxima seguretat i connectivitat i preservava l’aparcament.

Amb tot, esperem que la resposta ciutadana sigui prou positiva i el carril pugui atendre la demanda i la seguretat.

#MObilitat


Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *