Una participació ciutadana que mai no arriba enlloc

Hi ha un excés de canals de comunicació i aparent participació que perden el fil i l’enllaç amb la ciutadania que no veu resolts i escoltats els seus dubtes i propostes

El passat dimarts 6 de febrer de 2024, l’Ajuntament de Mollet del Vallès anunciava l’enèsim espai de participació ciutadana de la ciutat. Es tracta, aquesta vegada, d’una visita anual de l’alcadessa a cada barri.

D’altra banda, el programa de ràdio de ‘fil directe amb l’alcadessa’, queda relegat a una sola edició mensual coincident el dilluns de celebració de ple, cal recordar que anteriorment s’emetia en directe cada setmana.

Des de MolletOpina però, creiem que és hora d’acabar amb la creació infinita d’espais de participació volàtils que només se celebren una vegada i no es tornen a reeditar mai.

Uns espais que, a més, és habitual veure que reben una resposta ciutadana molt baixa tenint en compte que vivim en un municipi de més de 51.000 habitants.

La nostra diagnosi és clara: són espais que normalment no arriben enlloc malgrat que aparentment s’escolta la ciutadania, és molt difícil que allò que diuen arribi a veure’s materialitzat i ni tan sols hi ha cap mena de retorn d’informació o seguiment.

Creiem fermament que és hora de posar fi a aquesta interminable pluja de formats i posar més atenció a allò que diuen els reglaments municipals, concretament el Reglament Orgànic Municipal i el Reglament de Participació.

D’entrada, l’òrgan principal de participació ciutadana actual és el Consell de Ciutat. Un espai, malauradament, inaccessible per a la ciutadania. Només aquelles persones “d’especial rellevància ciutadana proposades per l’alcaldia”.

Reglament de participació ciutadana, article 25.

A més, el caràcter de celebració de sessions d’aquest espai és anual, una periodicitat totalment insuficient per poder tractar totes les qüestions i problemes d’una ciutat com Mollet.

Arribats a aquest punt, creiem que és hora de recuperar els consells sectorials, que van desaparèixer en combat ja fa més de 10 anys en un format molt més obert a tota la ciutadania i transparent amb prou sessions per tal que tota persona que vulgui pugui assistir i ser escoltada de forma efectiva amb resposta i seguiment adequats.

I és que, si parlem de ser escoltats, cal fer especial menció de la possibilitat d’obrir un torn de preguntes a la ciutadania un cop acabades les sessions plenàries, un procediment que dubtosament s’ha fet servir mai. I no és d’estranyar, només és pot trobar aquesta informació al propi reglament de participació ciutadana, concretament a l’article 8.

Un torn que, a més, queda fora de l’ordre del dia, ja que només poden intervenir a l’ordre del dia les entitats inscrites al Registre municipal d’entitats. Si ets un veí que no forma part de cap d’aquestes entitats, no podràs participar del ple municipal.

Parlem doncs, de dues qüestions fonamentals com són el dret a la participació i l’accés a la informació pública. Pel que fa a l’accés a la informació pública, segons el ROM, la ciutadania té dret a “Rebre una informació àmplia, puntual i objectiva sobre els assumptes municipals”. Una qüestió que no es respecta mai, ja que l’Ajuntament, habitualment es caracteritza per donar informacions breus i poc concretes i concisses.

Els articles 106 i 107 del ROM també fan referència a rebre informació i formular propostes, tot xifrant en 30 dies el termini màxim per donar resposta per part de l’Ajuntament, un termini que no hem vist respectar.

Articles 106 i 107 del Reglament Orgànic Municipal

Per últim, també és digne de menció la plataforma de participació digital que l’Ajuntament va posar en marxa el 2021. La seva existència no ha tingut en cap moment una promoció important i ni tan sols té accés directe des de l’inici del web municipal.

L’aspecte que trobem, de lluny, més trist d’aquest web és que hi apareixen processos participatius nous sense cap mena d’avís o nota de premsa per part de l’Ajuntament malgrat ser qüestions d’interès públic. En definitiva, no s’aprofita el potencial d’aquest web per la manca de comunicació.

En un capítol apart, queden la infinitat de canals a través de xarxes socials de què disposa l’Ajuntamentque són de fàcil accés per a la ciutadania però ni tan sols garanteixen que les demandes ciutadanes arribin on han d’arribar dins del nostre consistori o ni tan sols es contesten.

Una problemàtica que s’estén a les instàncies malgrat que s’han de contestar en un termini aproximat de 3 mesos segons informa el portal municipal en el moment de la seva tramitació. La situació d’aquests documents és tràgica ja que és habitual que es “perdin” i quedin sense contestar in aerternum.

Foto extreta d’un grup de Facebook de Mollet extreta d’un grup de Facebook de Mollet

Amb tot, volem expressar el nostre malestar i desacord amb les successives formes de participació sense trajectòria que l’Ajuntament posa en marxa i la manca de respostes i seguiment.

Fins que l’Ajuntament no posi en marxa un mecanisme sòlid i estable en el temps amb un format prou obert i amb resultats efectius, considerem que no es podrà parlar de participació real, útil i efectiva i, per això, caldrà modificar de manera oportuna els reglaments orgànic municipal i de participació per fer-lo possible i acabar amb les restriccions actuals.

Sobretot, és molt urgent que les instàncies i altres canals que s’han obert s’atenguin com cal o es reordenin per tal de donar resposta a la ciutadania tal com marquen els reglaments municipals.

Consulta els reglaments complets:

Reglament orgànic municipal

Reglament de participació ciutadana


Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *